AFSPRAAK MAKEN:

OFWEL ONLINE VIA WEBSITE / APP /...

OFWEL TELEFONISCH IN OVERLEG MET DE DOKTER (TIJDENS DE BELMOMENTEN)


         TELEFONISCHE COMMUNICATIE UITSLUITEND VIA:  0475 49 24 06          


COMMUNICATIE VIA E-MAIL, VIA SMS, VIA WHATSAPP, VIA SIILO, VIA POSTDUIF,... OF OP WELKE MANIER OOK, AFWIJKEND VAN HIERBOVEN VERMELDE COMMUNICATIEKANALEN, DEZE VORMEN VAN COMMUNICATIE ZIJN OM MEDICO-LEGALE REDENEN, NIET-BINDEND EN NIET OFFICIEEL!!!

niet-dringende zaken van minder belang kan u wel via whatsapp mededelen,  met een tekstbericht / zo nodig geillustreerd met foto's!

Een gesprek via whatsapp wordt NIET aangenomen, omdat het vaak niet werkt en dus onbetrouwbaar is!CORONAPROOF


HET IS ONZE BEDOELING

EN WE DOEN DAAR OOK ALLE MOEITE VOOR,

OM CORONAVEILIG TE WERKEN.


ZODAT IEDEREEN MET GERUST HART OP RAADPLEGING KAN KOMEN.

  C    O    V    I    D  

      BELETTEN       

 H   A   N   D   E   N 

   ONTSMETTEN    

 M   A   S   K   E   R 

     OPZETTEN       


DOKTER   PETER DE SOMVIELE                        0475 49 24 06

DIETISTE  FLORIEN DE VOS                               0498 53 48 45
                                                                  
eb.3erbiliuqe@neirolf

                                                                                                                                                     http://www.equilibre3.be


INFO OVER WERKWIJZE IN DE PRAKTIJK ikv COVID19


1. Wij proberen om de raadpleging in de praktijk 100% corona-veilig te laten verlopen.


2. BELMOMENTEN:

stellen ons in staat om bepaalde niet-dringende dingen op afstand in orde te maken, zonder fysiek contact:

Alle werkdagen        ’s morgens     van 08u30 tot 09u

                                 ’s middags     van 12u30 tot 13u

                                 ’s avonds       van 18u30 tot 19u

Buiten de belmomenten: worden uitsluitend zaken afgehandeld die een dringend karakter hebben, andere zaken worden naar de belmomenten verwezen.


3. Omdat patiënten niet samen in de wachtkamer kunnen zitten, zal er op een andere manier worden gewerkt:

 • De toegangsdeur is op slot: geen vrije toegang,
 • MOET AANBELLEN om uw aanwezigheid kenbaar te maken

4. wie zijn WIJ:
Vanaf 14 september is op maandagnamiddag en op vrijdagvoormiddag een verpleegkundige aanwezig.
De verpleegkundige -Vinny- zal, voorafgaand aan de dokter, starten met de raadpleging en een aantal noodzakelijke taken verrichten. Taken waarvoor zij gediplomeerd is (het medisch dossier voorbereiden, een korte intake om te polsen naar uw medisch probleem, zo nodig de dokter op de hoogte brengen van dringend karakter van uw probleem, bloeddruk meting doen of eventueel bloedafname doen, en nog veel meer,...).
Voor het geval u dat liever niet zou hebben, kan u dit vooraf meedelen of kan u op een ander moment op raadpleging komen.

INTUSSEN ZULLEN DE MEESTEN WEL AL WETEN DAT VINNY NIET LANGER IN DE PRAKTIJK MEEWERKT (VINNY HEEFT DE MOEILIJKE KEUZE GEMAAKT OM PERSOONLIJKE REDENEN WAARVOOR IK ALLE BEGRIP HEB)

Het was anderhalf jaar fantastisch samenwerken met Vinny en ik geloof oprecht dat ook alle patienten Vinny konden waarderen.

VANAF 28/2/22 START CHARLOTTE IN DE PRAKTIJK, EN NEEMT ZE DE ZWARE TAAK OP ZICH OM VINNY TE VERVANGEN.... IK KEN CHARLOTTE AL VELE JAREN EN HEB ER ALLE VERTROUWEN IN!!!!!!

WELKOM AAN CHARLOTTE!!!!

Ik hoop dat de patienten haar een even warm hart toedragen, zoals dat ook het geval was naar Vinny toe. Charlotte is een zeer waardevol persoon, zachtaardig en met de sterke overtuiging om het goed te doen voor de mensen die onze zorg nodig hebben!!!


5. WANNEER EEN HUISBEZOEK
   

 • ALS:  uw medische toestand een huisbezoek verantwoordt,
 • EN ALS:  u – de patiënt – op geen enkele manier zelf naar de praktijk kunt komen of kan gebracht worden.
 • Een huisbezoek wordt niet gegarandeerd op de dag van aanvraag uitgevoerd.
 • Bovenstaande geldt niet voor huisbezoeken om reden van dringende en/of ernstige medische problemen.


6. Persoonlijk contact en uitwisseling van materiaal met mogelijk risico op besmetting met CoViD19-virus,      worden zo veel als mogelijk vermeden.


 • Alleen noodzakelijke klinische onderzoeken worden verricht,

 • Onderzoekstafel, onderzoeksmateriaal,… worden ZEER FREQUENT gedesinfecteerd,
 • briefje voor de ziekenkas’ is vervangen door elektronisch attest, rechtstreeks verzonden naar uw mutualiteit, u hoeft hier verder niets voor te doen,

 • Betalen bij voorkeur contactloos of met bankkaart,

 • Vanaf betreden van praktijkgebouw tot na verlaten ervan is CORRECT DRAGEN van CORRECT MONDMASKER VERPLICHT!!! (niet onder de neus of onder de kin, geen plastiekvarianten, geen mondmasker met ventiel,…),

 • Bij betreden van praktijkgebouw is HANDEN DESINFECTEREN VERPLICHT!!! Bij verlaten ervan zal u door ons worden aangemaand om nogmaals uw handen te desinfecteren, voor uw eigen veiligheid


 • Door niet naleven of weigeren van deze maatregelen, ontzegt u uzelf toegang tot de praktijk, U zal verzocht worden het gebouw onverrichterzake EN onmiddellijk te verlaten!!!

 • Alle patiënten worden geacht op de hoogte te zijn van de hoger beschreven maatregelen, ter bescherming van andere patiënten en van het medisch personeel.
  DOOR beroep te doen op de dienstverlening van de praktijk, verklaart u zich akkoord met bovenstaande maatregelen.

7. Voor EQ3:


Equilibre3 (EQ3) dieetprogramma is eveneens terug volledig beschikbaar!

Onze diëtiste Florien doet frequent raadplegingen in de praktijk (ook op zaterdag indien niet anders mogelijk).

Uiteraard gebeuren alle raadplegingen en alle activiteiten in het kader van EQ3, op dezelfde gegarandeerd corona-veilige manier zoals hoger beschreven.

Door beroep te doen op onze diensten in het kader van EQ3 verklaart u zich akkoord met hoger beschreven maatregelen en aanvaardt u om deze toe te passen en/of te ondergaan.

http://www.equilibre3.beTot slot houden wij eraan om alle patiënten en alle klanten van EQ3 te bedanken voor het vertrouwen dat jullie stellen in de praktijk en in ons.
Wij wensen jullie uitdrukkelijk te bedanken voor uw begrip voor de ongemakken die er zijn door deze uitzonderlijke maar noodzakelijke manier van werken.


Met vriendelijke en gezonde groeten,


Dokter Peter De Somviele,

Diëtiste (en verpleegkundige) Florien De Vos,

Verpleegkundige Charlotte Lichtert.