PRAKTIJK GESLOTEN VAN MAANDAG 24 jan tot en met WOENSDAG 26 jan 2022.


bij medische problemen die niet kunnen wachten tot na 26/1:

op maandag en woensdag bellen naar Dr P Peeters 03 773 54 88 (Plezantstraat 8 Meerdonk);

op dinsdag bellen naar Centrum Care Vrasene (Dr De Cleene)

op 03 775 71 53 of via website online afspraak maken

(Kerkstraat 10 Vrasene);


Het staat u ook altijd vrij om een andere huisarts(enpraktijk) in de buurt te contacteren met de vraag om u verder te helpen.


vanaf donderdag Dr. De Somviele terug normaal bereikbaar

TELEFOONNUMMER 038038052 IS NIET MEER IN GEBRUIK

AFSPRAKEN WORDEN OFWEL ONLINE GEMAAKT VIA WEBSITE / APP /...

OF IN ANDERE GEVAL: TELEFONISCH IN OVERLEG MET DE DOKTER (TIJDENS DE BELMOMENTEN)

     ALLE (TELEFONISCHE) COMMUNICATIE VERLOOPT VIA:  0475 49 24 06     


COMMUNICATIE VIA E-MAIL, VIA SMS, VIA WHATSAPP, VIA SIILO, VIA POSTDUIF, OF WAT DAN OOK, AL DEZE VORMEN VAN COMMUNICATIE ZIJN NIET-BINDEND EN ONOFFICIEEL!!!CORONAPROOF


HET IS ONZE BEDOELING

EN WE DOEN DAAR OOK ALLE MOEITE VOOR,

OM CORONAVEILIG TE WERKEN.


ZODAT IEDEREEN MET GERUST HART OP RAADPLEGING KAN KOMEN.

  C    O    V    I    D  

      BELETTEN       

 H   A   N   D   E   N 

   ONTSMETTEN    

 M   A   S   K   E   R 

     OPZETTEN       


DOKTER   PETER DE SOMVIELE                        0475 49 24 06

DIETISTE  FLORIEN DE VOS                               0498 53 48 45
                                                                  
eb.3erbiliuqe@neirolf

                                                                                                                                                     http://www.equilibre3.be


INFO OVER WERKWIJZE IN DE PRAKTIJK VANAF 1 SEPTEMBER


NOODZAKELIJKE AANGEPASTE WERKWIJZE
VANAF 1 SEPTEMBER,
OM KOMENDE MAANDEN ‘VEILIG EN IN SCHOONHEID’ DOOR TE KOMEN
:


1. Wij garanderen u dat raadpleging in de praktijk 100% corona-veilig gebeurt.


2. De BELMOMENTEN worden vanaf 1 september terug ingevoerd:

BELMOMENTEN:

Alle werkdagen        ’s morgens     van 08u30 tot 09u

                                 ’s middags     van 12u30 tot 13u

                                 ’s avonds       van 18u30 tot 19u

Buiten de belmomenten: worden uitsluitend zaken afgehandeld die een dringend karakter hebben, andere zaken worden naar de belmomenten verwezen.


3. Omdat patiënten niet samen in de wachtkamer kunnen zitten, zal er op een andere manier worden gewerkt, om veiligheid te garanderen:

 • De toegangsdeur blijft op slot: geen vrije toegang mogelijk,
 • De patiënt MOET AANBELLEN om zijn of haar aanwezigheid duidelijk te maken,
 • Er wordt voor u opengedaan en u wordt door ons naar de spreekkamers begeleid,
 • U wacht uw beurt af: de dokter zal zelf naar u toekomen, in de spreekkamer waar u zich bevindt, eens u aan de beurt bent.


4. ONS???:
Vanaf 14 september is op maandagnamiddag en op vrijdagvoormiddag een verpleegkundige aanwezig.
De verpleegkundige -Vinny- zal, voorafgaand aan de dokter, starten met de raadpleging en een aantal noodzakelijke taken verrichten. Taken waarvoor zij gediplomeerd is (het medisch dossier voorbereiden, een korte intake om te polsen naar uw medisch probleem, zo nodig de dokter op de hoogte brengen van dringend karakter van uw probleem, bloeddruk meting doen of eventueel bloedafname doen, en nog veel meer,...).
Voor het geval u dat liever niet zou hebben, kan u dit vooraf meedelen of kan u op een ander moment op raadpleging komen.


5. HUISBEZOEK
    Uitsluitend!!!

 • ALS:  uw medische toestand een huisbezoek verantwoordt,
 • EN ALS:  u – de patiënt – op geen enkele manier zelf naar de praktijk kunt komen of kan gebracht worden.
 • Een huisbezoek wordt niet gegarandeerd op de dag van aanvraag uitgevoerd.
 • Bovenstaande geldt niet voor huisbezoeken om reden van dringende en/of ernstige medische problemen.


6. Persoonlijk contact en uitwisseling van materiaal met mogelijk risico op besmetting met CoViD19-virus,      worden zo veel als mogelijk vermeden.


Dit gebeurt onder andere door:

 • Alleen noodzakelijke klinische onderzoeken worden verricht,

 • Onderzoekstafel, onderzoeksmateriaal,… worden vóór elk gebruik gedesinfecteerd,

 • Duurtijd van raadpleging wordt beperkt,

 • briefje voor de ziekenkas’ is vervangen door elektronisch attest, rechtstreeks verzonden naar uw mutualiteit, u hoeft hier verder niets voor te doen,

 • Betalen bij voorkeur contactloos of met bankkaart,

 • Vanaf betreden van praktijkgebouw tot na verlaten ervan is CORRECT DRAGEN van CORRECT MONDMASKER VERPLICHT!!! (niet onder de neus of onder de kin, geen plastiekvarianten, geen mondmasker met ventiel,…),

 • Bij betreden van praktijkgebouw is HANDEN DESINFECTEREN VERPLICHT!!! Bij verlaten ervan zal u door ons worden aangemaand om nogmaals uw handen te desinfecteren, voor uw eigen veiligheid,

 • Dragen van HANDSCHOENEN IS VERBODEN!!!

 • Eens praktijkgebouw betreedden, hoeft u niets meer aan te raken: deuren worden door ons voor u opengehouden,…

 • Toilet niet vrij toegankelijk, gebruik ervan enkel op vraag, (door de wet zo bepaald)

 • Bij niet naleven of weigeren van deze maatregelen, zal u GEEN toegang krijgen tot het praktijkgebouw of zal u verzocht worden het praktijkgebouw onverrichterzake onmiddellijk te verlaten!!!

 • Alle patiënten worden geacht op de hoogte te zijn van de hoger beschreven maatregelen, ter bescherming van andere patiënten en van het medisch personeel, in kader van CoViD19.
  DOORDAT u als patiënt beroep doet op de dienstverlening van de praktijk, verklaart u zich akkoord met bovenstaande maatregelen en aanvaardt u om deze maatregelen toe te passen en/of te ondergaan.


7. Voor EQ3:


Equilibre3 (EQ3) dieetprogramma is eveneens terug volledig beschikbaar!

Onze diëtiste Florien doet frequent raadplegingen in de praktijk (ook op zaterdag indien niet anders mogelijk).

Uiteraard gebeuren alle raadplegingen en alle activiteiten in het kader van EQ3, op dezelfde gegarandeerd corona-veilige manier zoals hoger beschreven.

Door beroep te doen op onze diensten in het kader van EQ3 verklaart u zich akkoord met hoger beschreven maatregelen en aanvaardt u om deze toe te passen en/of te ondergaan.

http://www.equilibre3.beTot slot houden wij eraan om alle patiënten en alle klanten van EQ3 te bedanken voor het vertrouwen dat jullie stellen in de praktijk en in ons.
Wij wensen jullie uitdrukkelijk te bedanken voor uw begrip voor de ongemakken die er zijn door deze uitzonderlijke maar noodzakelijke manier van werken.


Met vriendelijke en gezonde groeten,


Dokter Peter De Somviele,

Diëtiste (en verpleegkundige) Florien De Vos,

Verpleegkundige Vinny Verweire.